Pädevuse hindamine

Sel sügisel koguneb taas ERÜ pädevuse hindamise komisjon. Tähtaeg pädevuse hindamise taotlemiseks vajalike dokumentide esitamiseks ja tasu maksmiseks on 5.november 2018. Juhend ja täpsem info on leitav siin.