Pädevuse hindamine

Sel kevadel koguneb taas ERÜ pädevuse hindamise komisjon. Tähtaeg pädevuse hindamise taotlemiseks vajalike dokumentide esitamiseks ja tasu maksmiseks on 3. mai 2019. Juhend ja täpsem info on leitav siin.