Juhendid

ACR Appropriateness Criteria – Juhend kohaseima uuringu valimiseks vastavalt kliinilisele probleemile

ESUR Contrast Media Safety Guidelines v10.0 – Euroopa juhend kontrastainete mittesoovitud toimete vältimiseks, vähendamiseks ja raviks

ACR Manual on Contrast Media – USA juhend kontrastainete mittesoovitud toimete vältimiseks, vähendamiseks ja raviks

 

Organisatsioonid

Euroopa Radioloogia Ühing (European Society of Radiology) 

Põhja-Ameerika Radioloogia Ühing (Radiological Society of North America) 

Rahvusvaheline Radioloogia Ühing (International Society of Radiology) 

Euroopa Nukleaarmeditsiini Assotsiatsioon (European Association of Nuclear Medicine)

Euroopa Eriarstide Ühendus (European Union of Medical Specialists)

Rahvusvaheline Kiirguskaitse Komisjon (International Comission on Radiological Protection) 

Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur (International Atomic Energy Agency) 

 

Radioloogia portaalid

AuntMinnie

Diagnostic Imaging

Radiology.bayer.com 

CTisus 

Ülevaade radioloogia koolitustest

 

Ajakirjad

GO RAD – vaba juurdepääsuga artiklid ISR-i kaudu

European Radiology  

Insights into Imaging  

Radiographics 

Radiology  

American Journal of Roentgenology 

British Journal on Radiology 

Läbi Tartu Ülikooli raamatukogu võrgu on ÕIS-i kasutajatunnustega vaba juurdepääs paljudele ajakirjadele 

 

Õppematerjalide portaalid

ESR eBook for Undergraduate Education in Radiology

Radiology Assistant 

Radiology Masterclass  

RadioGyan

Radiologist Headquarters

LearningRadiology 

Introduction to radiology, University of Virginia 

Education on Demand (ESR)

RSNA education 

Radiopaedia 

Human Health Campus (Nuclear Medicine, Radiopharmacy, Radiation Oncology, Medical Physics, Nutrition)

Startradiology – Hollandi õppematerjal residentidele, tõlkimine inglise keelde pooleli 

Radiology Integrative Training Initiative – UK residentide õppematerjalide portaal (tasuline) 

 

Online kursused ja loengud, õppematerjalide kogumid

Vrad webinars and courses  

ECR (European Congress of Radiology) Online 

Soovituslik kirjandus euroopa radioloogia diplomi (EDiR) eksamiks valmistumiseks 

Radioloogia õppematerjalide linkide kogum radiologyeducation.com 

Vrad reference articles 

 

Haigusjuhtude põhised õppematerjalid

Eurorad 

Radiology Charts 

 

Atlased

Imaios e-Anatomy  

MSK MRI anatomy freitasrad.net  

MRT anatoomia MRI master 

Instant Anatomy  

Human Anatomy (Dartmouth) 

Anatomy w-radiology.com

Liver atlas 

Temporal Bone Anatomy

Projektsiooniline anatoomia 

 

Õppematerjale subspetsialiteetide kaupa

[Erakorraline radioloogia] Nordic Forum for Trauma and Emergency Radiology – Syllabus by Year

[Lasteradioloogia] Kinderradiologie online  

[Lasteradioloogia] Cleveland Clinic pediatric radiology   

[Lasteradioloogia] Pediatric radiology normal measurements 

[Rindkereradioloogia] Fleischner Society: Glossary of Terms for Thoracic Imaging 

[Neuroradioloogia] Temporaalluu  

[Muskuloskeletaal] Musculoskeletal Imaging Core Courses

[Muskuloskeletaal] The Norwich Image Interpretation Course 

[Muskuloskeletaal] Musculoskeletal Radiology Differential Diagnosis 

[Muskuloskeletaal] Knee Guru 

[Muskuloskeletaal] Orthobullets  

[Muskuloskeletaal] Online Musculoskeletal Radiology Book (University of Washington)  

[Muskuloskeletaal] UCSD Musculoskletetal Radiology Bonepit 

[Muskuloskeletaal] AO Foundation Surgery Reference  

[Muskuloskeletaal] Chris Beaulieu YouTube kanal 

 

Kiirguse bioloogiline toime ja riskid

Communicating radiation risks in paediatric imaging

European Commission radiation protection seminars

Radiation Biology: A Handbook for Teachers and Students

Radiation Protection of Patients

 

Füüsika

Donald W. McRobbie “MRI From Picture to Proton”

Questions and Answers in MRI 

MRI interactive course Imaios 

Jerrold T. Bushberg jt “The Essential Physics of Medical Imaging”

Encyclopaedia of Medical Physics EMITEL 

 

Kalkulaatorid

Radcalculators.org

ASPECTS

Bosniak 2019 versioon

Ajuaneurüsmi maht 

RECIST 1.1 

Neerupealise adenoom 

Kopsukolde maliigsuse risk

TI-RADS

NASCET

Lahtise kiirgusllika kiirgusdoosi kalkulaator