KÜSIMUS:
Kui olen saanud käesoleval aastal mitu meditsiinikiiritust kasutavat uuringut, siis kas mul on turvaline lisaks osaleda näiteks sõeluuringutel? Kas on oht, et minu aastane ”kiiritusnorm” ületatakse?

VASTUS:
Vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele ja Eestis ning maailmas kehtivatele kiirgusohutuse põhimõtetele meditsiinikiiritusel piirmäärasid ei ole. Ohutus tagatakse muude meetmetega (https://www.riigiteataja.ee/akt/112032019052 § 9). Patsiendi meditsiinikiiritusele doosipiiranguid ja piirmäärasid ei kohaldata.

Peamise põhimõtte kohaselt peab kiiritused hoidma nii madalad kui võimalik (optimeerimine) ja kõikidest tehtavatest uuringutest peab patsient kasu rohkem saama kui võimalikku kiirituse kahju (õigustamine). Seda hindavad arstid igapäevaselt ja seda hinnatakse ka näiteks sõeluuringute programmide paikaseadmisel.

ERÜ soovitab osaleda sõeluuringutel, kui neid soovitab arst või on tegemist riiklikult arstide poolt heaks kiidetud sõeluuringutega.

Tuleb rõhutada, et paljud igapäevaselt kasutusel olevad uuringul (näiteks röntgenülesvõtted kopsudest, luudest, hammastest jne) on madala doosiga ja võrreldavad nt mõne päeva loodusliku kiirgusfooniga.

Lisaks sellele on oluline teada, et paljud radioloogilised uuringud (erinevate piirkondade ultraheli ja magnetresonantstomograafia) viiakse läbi kiiritamata.