12.12.1991 ERÜ asutamiskoosolek (LINK)

01.09.1993 ERÜ kui Eesti Röntgenoloogide ja Radioloogide Seltsi õigusjärglane (LINK)