Pädevuse hindamine

Sel sügisel koguneb taas ERÜ pädevuse hindamise komisjon. Tähtaeg pädevuse hindamise taotlemiseks vajalike dokumentide esitamiseks ja tasu maksmiseks on 5.november 2018. Juhend ja täpsem info on leitav siin.

Eesti Valukonverents

16. novembril 2018 toimub Tartu V Spa konverentsikeskuses 13. Eesti Valukonverents, sel korral on fookuses operatsioonijärgne valu. Konverentsi programmi ja registreerimisinfo leiate Eesti Valu Seltsi kodulehelt www.valu.ee

Pädevuse hindamisest

Austatud kolleegid!
Allpool annan ülevaate ERÜ poolt l läbi viidava pädevuse hindamise korrast.
Vastavalt Sotsiaalministri 15. detsembri 2004. a määrusele nr 128 “Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded” töötatakse tervishoiutöötaja pädevuse nõuded välja kutse- ja erialaühenduste poolt. Loe edasi