ERÜ liikmeks astumiseks on vaja kirjutada avaldus ERÜ juhatusele (avalduse blankett) ja saata see Marje Aidlale marje.aidla@itk.ee. Vastuvõtmise otsustab ERÜ juhatus, positiivse vastuse korral on vaja tasuda liikmemaks

ERÜ liikmemaks 2024. aastal:
täisliige (töötav radioloog) – 80 EUR/aastas (ERÜ ja ESR liikmesus)
resident – 35 EUR/aastas (ERÜ ja ESR liikmesus)
insener/füüsik – 50 EUR/aastas (ERÜ ja ESR liikmesus)
rad.õde/tehnik – 15 EUR/aastas (ERÜ liikmesus)
rad.õde/tehnik – 25 EUR/aastas (ERÜ ja ESR liikmesus)
seeniorradioloog – 5 EUR/aastas (ERÜ liikmesus)

Liikmemaksu tasumine Eesti Radioloogia Ühingu arveldusarvele EE532200001120155724 Swedpangas, märkides ülekande selgitusse: 2024.a.liikmemaks, perekonnanimi, eesnimi.
Liikmemaksu võib tasuda kas ühes osas (tasumise tähtaeg hiljemalt 31.jaanuar 2024) või kahes võrdses osas (sel juhul on tähtajad vastavalt 31.jaanuar 2024 ja 31.juuli 2024).

Kui ERÜ liige ei saa üldkoosolekul osaleda, siis enda asemel hääletama saab volitada mõne teise ERÜ liikme (volikirja blankett).