KT protokollid

ERÜ koostas Sotsiaalministeeriumi tellimusel juhendmaterjali “Kompuutertomograafiliste uuringute teostamisprotokollid kasvajalise haigusega patsientide uurimisel“.
Protokollide kasutamine on mõeldud tuumori kahtluse või diagnoosiga patsientide uurimiseks ning on soovitusliku iseloomuga. Protokollid koostas Tartu Ülikooli Kliinikumi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Pärnu Haigla radioloogidest, radioloogiatehnikutest, onkoloogilise radioloogia ja siduserialade ekspertidest koosnev töögrupp.Juhend on ERÜ kodulehel leitav menüüpunktist Dokumendid.