Konverents “Kollegiaalsus meditsiinis”

24. jaanuaril 2020 toimub Tallinnas Rahvusraamatukogus konverents “Kollegiaalsus meditsiinis”.

See on teema, mis ühendab nii tervishoiutöötajate, patsientide kui ka tervishoiukorraldajate ühiseid huve. Mõtestame koos, miks on kollegiaalsus oluline, kuidas mõjutab see võimalikku läbipõlemist ja mida ühiselt paremaks muuta saame. Kollegiaalsus mõjutab kindlasti ka arstide kuvandit ja seetõttu on kirjutatud/öeldud sõnal meedias vastutusrikas roll, mida tuleb mõista. Sõnaga on võimalik usaldust luua või kahjustada. Konverentsi eesmärgiks on kaasata tervishoiukorraldajate, noorarstide, erialaseltside ja haiglate esindajad, et ühtse meeskonnana analüüsida, milliseid muudatusi vajame, et meid ümbritsev keskkond ja suhtluskultuur toetaks paremini nii arsti kui patsienti.

Konverentsi korraldavad Eesti Nooremarstide Ühendus ja Celsius Healthcare.
Lisainfo ja registreerumine on aadressil https://www.med24.ee/koolituskalender/konverents-kollegiaalsus-meditsiinis