ERÜ õppepäev ja üldkoosolek

2.oktoobril 2020 toimub ERÜ õppepäev ja üldkoosolek.
Seekordse õppepäeva põhiteemaks on kiirgusohutus.

Vastavalt Keskkonnaministri 24.11.2016.a. määrusele nr.57 “Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded” on kiirgustöötajatele kord 5 aasta jooksul kohustuslik läbida kiirgusohutusalane täiendkoolitus. Kõik õppepäeval osalejad saavad vastava täiendkoolituse läbimise tunnistuse.

Õppepäev ja üldkoosolek toimuvad interneti vahendusel, kogunetakse gruppidena TÜK-i, PERH-i, ITK, LTKH, Pärnu ja Viljandi Haigla koosolekuruumides. Võimalik on osalemine ka mujalt, selleks saadame kõigile registreerunud osalejatele juhendi. Suurematel töökollektiividel Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis soovitame tungivalt tulla töökohapõhisesse kogunemiskohta, et hääletamised oleksid kergemini hallatavad ning seal saab osa ka kohvipausidest.

PÄEVAKAVA

09:00 – 14:00 Õppepäev

Kiirgusohutuse täiendkoolitus
Käsitletavad teemad: kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud, kiirgusohutuse alused, kiirguskaitsevahendid ja ohumärgised, töökohal kasutatavad ohutussüsteemid ja ohumärguanded, tegutsemine avariiolukorras, riskidest hübriidkuva-tehnoloogiate kasutamisel ja patsiendidoosidest.
Lektorid:
Priit Ruuge – kiirgusekspert ja meditsiinifüüsika ekspert, ITK
Juhan Saaring – meditsiinifüüsika ekspert, TÜK
prof. Sergei Nazarenko – Eesti Nukleaarmeditsiini Seltsi president

Ettekanne
Dr. Toomas Tuuling “Koroonaradioloogiast Kuressaare Haigla näitel”

14:00 – 16:00 ERÜ üldkoosolek
Koosolekul osaleda ja hääletada saavad ainult ERÜ liikmed

Üritusest osa võtta soovijatel palume end registreerida hiljemalt 25.septembriks 2020 aadressil https://forms.gle/v3xcPfo9hoyNcUBYA

Õppepäeva osavõtutasu täisliikmetele (sh. inseneridele ja füüsikutele) on 25 EUR; residentidele, tehnikutele ja seeniorradioloogidele 15 EUR, mitteliikmetele 125 EUR, mis tuleb üle kanda Eesti Radioloogia Ühingu arveldusarvele EE532200001120155724 25.septembriks 2020.
Topeltmaksmise vältimiseks konsulteerige kõigepealt tööandjaga, kas teete ülekande ise või maksab tööandja osavõtumaksu arve alusel.