COVID-19 ja radioloogia

COVID-19 Internet Book of Critical Care koondab info COVID-19 infektsioonikontrollist, diagnostikast ja  ravist

Radioloogia IV aasta resident Alar Viidalepp koostas ülevaate COVID-19 radioloogilisest leiust

American College of Radiology (ACR) on koostanud soovitused COVID-19 kahtlusega patsientide radioloogiliseks uurimiseks

Radiological Society of North America (RSNA) on kokku kogunud COVID-19 teemalised artiklid

Radiopaedias on ülevaatlik lehekülg COVID-19 kohta

Seoses eriolukorraga jäävad ERÜ kolmapäevaseminarid ära nii Tartus kui Tallinnas teadmata ajani