Tervist!

Radioloogia - see on sild parema arstiabi juurde.
Radioloogiaspetsialistid (radioloogid, õed, insenerid, klienditeenindajad jt.) on selle silla ehitajad ning hooldajad, kes tänu oma erialasele ettevalmistusele on saanud õiguse kasutada kaasaegseid tehnika ja infotehnoloogia vahendeid terviseuuringute ning ravimenetluste tegemisel.
Eesti Radioloogia Ühing (ERÜ) on radioloogiaspetsialistide ühendus, mis on seadnud oma peaülesandeks radioloogia edendamise Eestis, seda eeskätt kvaliteedi arendamise kaudu.

Iga silla ehitamine ja hooldamine eeldab koostööd, ka partnerite ja silla kasutajatega. Käesolev Interneti lehekülg on loodud selle koostöö peegliks. Loodame, et käesolev peegel võimaldab meil objektiivselt hetkeseisu hinnata, teha tahavaateid olnule ning märgata uusi perspektiive arenguspiraali käänakute taga.
Edu meile kõigile parema arstiabi juurde jõudmiseks!
Suur tänu ERÜ kodulehekülje külastamise eest!

 

Sergei Nazarenko
President
MCMXCII-MMV