Eesti Bariaatrilise ja Metaboolse Kirurgia Seltsi ja ERÜ ühisseminar “Bariaatrilise kirurgia tüsistuste piltdiagnostika”

Bariaatriline kirurgia Eestis 2017
Postbariaatriline anatoomia
Varased tüsistused
Hilised tüsistused